Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
2 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Αρχεία

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.
1,60 €
0,80 €

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.