Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.

Αρχεία

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των καθέτων ευθειών.
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των καθέτων ευθειών.

Σχέδιο μαθήματος  για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.