Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.
(δεκαδικοί αριθμοί, νομίσματα, , Προβλήματα, κιλά, γραμμάρια, τόνος, μονάδες μέτρησης, συμμιγείς)

Αρχεία

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 4.
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 4.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.
1,60 €
0,80 €

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 4. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.
1,60 €
0,80 €

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 4. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 4. Δίνονται μαζί και οι λύσεις
1,60 €
0,80 €

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 4. Δίνονται μαζί και οι λύσεις