Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 1.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 1.

Αρχεία

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 1.
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 1.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.
1,60 €
0,80 €

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 1. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.
1,60 €
0,80 €

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 1. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 1. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.
1,60 €
0,80 €

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 1. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.