Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Γνωριμία και αρίθμηση με τους αριθμούς από το 1 έως το 5.

Αρχεία

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την γνωριμία με τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 5.

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την διδασκαλία των αριθμών από το 1 μέχρι το 5, περιέχει πρόταση για ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου.

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.

Παρουσίαση των αριθμών από το 1 μέχρι το 5.