Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
2 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Αρχεία

Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη

Επαναληπτική άσκηση για τα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού. Περιλαμβάνει επίλυση προβλήματος με τις έννοιες του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη, του Ελαχίστου Κοινού Πολλαπλασίου, της αριθμητικής παράστασης, του αριθμητικού μοτίβου, του εμβαδού επίπεδης επιφάνειας, του ποσοστού και του μέσου όρου.

Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Άσκηση σε όλη την ύλη

Η λύση της παραπάνω επαναληπτικής άσκησης.