Κοινωνικοποίηση

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Πρότζεκτ
Μάιος
6 αρχεία
Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Οι σχέσεις μας οι κοινωνικές έχουν και ευθύνες και χαρές γι’ αυτό μαζί ας προσπαθήσουμε μ’ αγάπη κι αρμονία να ζήσουμε! Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές Νηπιαγωγείου που σχετίζεται με τις κοινωνικές σχέσεις, τα συναισθήματα, τα δικαιώματα των παιδιών και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Αρχεία

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κοινωνικές σχέσεις και βασίζονται στην ακουστική επεξεργασία, την προσωπική έκφραση ιδεών και την καλλιέργεια του προφορικού λόγου.

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που αφορούν την αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων.

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα και τις φάσεις της Σελήνης και ενισχύουν στην κατανόηση της συμμετρίας και τον γεωμετρικών μοτίβων.

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με το δικαιώματα των παιδιών και σεβασμό στην διαφορετικότητα.

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Παρουσίαση για μαθητές Νηπιαγωγείου με θέμα τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Κοινωνικοποίηση
1,60 €
0,80 €

Κοινωνικοποίηση

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κοινωνικές σχέσεις και βασίζονται στην ακουστική επεξεργασία, την προσωπική έκφραση ιδεών και την καλλιέργεια του προφορικού λόγου.