Μελέτη Περιβάλλοντος

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Πρότζεκτ
Μάρτιος
6 αρχεία
Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου

Περιγραφή

Όσες έχουμε απορίες,
σοβαρές μα και αστείες,
πως τις λύνουν όλες δες
οι επιστήμες οι σοφές!
Εκπαιδευτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο με θέματα από τις φυσικές επιστήμες και την χρονική αλληλουχία.

Αρχεία

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατανόηση φαινομένων και βασίζονται στον διαχωρισμό του μεγαλύτερου μικρότερου και στην αντιστοίχιση.

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με θέμα τον κύκλο της ζωής και την χρονική σειρά διάφορων φαινομένων.

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φύλλο εργασίας για μαθητές Νηπιαγωγείου με θέμα τα χρώματα και την ακουστική επεξεργασία.

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με θέμα τις εποχές του χρόνου και τους μήνες.

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Παρουσίαση για το Νηπιαγωγείο με θέμα τον άνεμο και τον ηλεκτρισμό.

Μελέτη Περιβάλλοντος
1,60 €
0,80 €

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατανόηση φαινομένων και βασίζονται στον διαχωρισμό του μεγαλύτερου μικρότερου και στην αντιστοίχιση.