Ένας σπλαχνικός τύραννος

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Ελισάβετ Ζαρολιάγκη

Περιγραφή

Και ποιος δε θα ήθελα να γνωρίσει έναν καλόκαρδο τύραννο!!! Τυχερός στάθηκε ένας Αθηναίος αγρότης που απαλλάχτηκε από τη δυσβάσταχτη φορολογία του τυράννου Πεισίστρατου και τον ευγνωμονεί έως σήμερα για την ευσπλαχνία του! Η πράξη αυτή του τυράννου, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό διδακτικό υλικό λεξιλογικών και ετυμολογικών ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών για την Στ΄ Δημοτικού, καθώς και αξιολογότατες ιστορικές αναφορές στο συγκεκριμένο τύραννο και το μνημειακό έργο που άφησε στην Αθήνα κατά τη θητεία του. Προσοχή! Κυκλοφορεί συχνά στην αρχαία αγορά … ίσως τον συναντήσετε και εσείς κάπου!

Αρχεία

Ένας σπλαχνικός τύραννος
1,60 €
0,80 €

Ένας σπλαχνικός τύραννος

Στο φύλλο εργασία της ενότητας 2, ο αγρότης μας αναζητά παράγωγες λέξεις του ρήματος «φέρω», εξοικειώνεται με τα ομόρριζα του ρήματος «εργάζομαι», σχηματίζει προτάσεις με λέξεις ομόρριζες με το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό «το τέλος» και περιηγείται παίζοντας στα αρχαία ελληνικά μνημεία που χτίστηκαν κατά την περίοδο της τυραννίας του Πεισιστράτου. Ακόμη, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γενική ενικού ουσιαστικών Α΄ κλίσης της Αρχαίας Ελληνικής και παρατηρεί τις ομοιότητες της με τη Νέα Ελληνική γλώσσα μας.

Ένας σπλαχνικός τύραννος
1,60 €
0,80 €

Ένας σπλαχνικός τύραννος

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/ την εκπαιδευτικό.

Ένας σπλαχνικός τύραννος
1,60 €
0,80 €

Ένας σπλαχνικός τύραννος

Η προβολή PowerPoint θα μας βοηθήσει αρχικά να βρούμε όσες περισσότερες λέξεις μπορούμε από το αρχαίο ουσιαστικό «ο λόγος» και από την άλλη να συμπληρώσουμε κενά προτάσεων με ομόρριζες λέξεις του αρχαιοελληνικού ρήματος «πέμπω». Σας «παραπέμπω», λοιπόν, στο αντίστοιχο υλικό! Είστε έτοιμοι;