Κριτήρια διαιρετότητας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 3, του 5, του 9 και του 10.
Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Αρχεία

Κριτήρια διαιρετότητας
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Κριτήρια διαιρετότητας
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Κριτήρια διαιρετότητας
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας

Παρουσίαση (για διαδραστικό πίνακα) για την διδασκαλία και την κατανόηση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.