ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο Παλαιολιθική εποχή

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Μάρτιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Με το κεφάλαιο Παλαιολιθική εποχή της ιστορίας της Γ Δημοτικού προχωρούμε στη μελέτη αμιγώς ιστορικών γεγονότων.

Αρχεία

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο  Παλαιολιθική εποχή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο Παλαιολιθική εποχή

Το φύλλο εργασίας με τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορικές πηγές.

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο  Παλαιολιθική εποχή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο Παλαιολιθική εποχή

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο  Παλαιολιθική εποχή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 7 - Η εποχή του Λίθου - κεφάλαιο 1ο Παλαιολιθική εποχή

Η προβολή που συνοδεύει το μάθημα.