Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο, άρτια δομημένο, ώστε να εισάγει τους μαθητές στους πολιτικούς χάρτες και στην πληροφορία που μπορούμε να εξάγουμε από αυτούς, για την ενότητα "Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα" της Μελέτης Περιβάλλοντος στην Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα
1,60 €
0,80 €

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικά τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, καλώντας τους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και να καταγράψουν τους νομούς και τις πρωτεύουσές τους.

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα
1,60 €
0,80 €

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και οδηγίες βήμα προς βήμα ώστε να διευκολυνθεί ο διδάσκοντας κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία.

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα
1,60 €
0,80 €

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα

Η παρουσίαση περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τους στόχους του μαθήματος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους.