Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία ολοκληρωμένη πρόταση για την διδασκαλία των γεωμορφολογικών στοιχείων του κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας, στην ενότητα "Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε." της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.

Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές παρατηρούν τον χάρτη της Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και συμπληρώνουν τις αντίστοιχες ταυτότητες.

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την επίτευξή τους μέσα από τις δομημένες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας.

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.

Η παρουσίαση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας διευκολύνοντας έτσι το έργο του εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.