1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε περασμένες εποχές μεταφερόμαστε και σε αυτό το φύλλο εργασίας της τρίτης υποενότητας της ενότητας Ένα ακόμα σκαλί της Δ Δημοτικού και γνωρίζουμε το πώς διδάσκονταν τα παιδιά στο παρελθόν. Παράλληλα, εξοικειωνόμαστε με σημαντικά γραμματικά φαινόμενα.

Αρχεία

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα κείμενα για τα σχολικά χρόνια στο χτες, για το συναισθηματικό δέσιμο των παιδιών με αντικείμενα (π.χ. μολύβια, βιβλία) που συνδέονται με τη φοίτηση σ ένα σχολείο και για την προσφορά των Ελλήνων εκπαιδευτικών και τις υσκολέις πυ αντιμετώπισαν. Ακόμα, διευκρινίζουμε τα σχετικά με τα παράγωγα και τα σύνθετα του δύο, αλλά και τις λέξεις που γράφονται με δυσ- κάτι που δεν γίνεται στο σχολικό βιβλίο.

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και η καθοδήγηση προς τον/την εκπαιδευτικό.

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί
1,60 €
0,80 €

1η ενότητα - 3 υποενότητα Ένα ακόμα σκαλί

Μια προβολή με επιπλέον κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη και της Ζωρζ Σαρή για τα δικά τους μαθητικά χρόνια και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το σχολείο. Επίσης, η προβολή Powerpoint περιέχει και άλλες ασκήσεις για τις σύνθετες και παράγωγες λέξεις από το 2.