Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Αρχεία

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.
1,60 €
0,80 €

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.

Φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει μαθηματική δραστηριότητα χρωματισμού του χάρτη των νομών της Ελλάδας με βάση το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.
1,60 €
0,80 €

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν την εμπέδωση των παραπάνω μαθηματικών δραστηριοτήτων.

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.
1,60 €
0,80 €

Το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων.

Παρουσίαση που στοχεύει να παρουσιάσει στα παιδιά το Θεώρημα των 4 Χρωμάτων. Ταυτόχρονα γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών της εικασίας, του ανοικτού προβλήματος και του θεωρήματος.