Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των τέλειων και φίλιων αριθμών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου.

Αρχεία

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί

Φύλλο εργασίας με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για την γνωριμία με τους τέλειους και φίλιους αριθμούς.

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί

Απαντήσεις των δραστηριοτήτων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των τέλειων και φίλιων αριθμών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου.