Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιούνιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα συνώνυμα - αντώνυμα (αντίθετα), ομώνυμα (ομόηχα) και τις παράγωγες - σύνθετες λέξεις αλλά και… τις ονοματικές-ρηματικές φράσεις.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα)" και "Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα)" και "Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.