Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και... τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιούνιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τις εγκλίσεις των ρημάτων και τα ανώμαλα ρήματα.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και...  τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και... τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Οι εγκλίσεις των ρημάτων" και "Τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και...  τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος και... τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Οι εγκλίσεις των ρημάτων" και "Τα "πολύχρωμα" ανώμαλα ρήματα". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.