Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Ιούνιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα ουσιαστικά και τα είδη τους.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Τα ουσιαστικά" και "Τα είδη των ουσιαστικών". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ουσιαστικά και τα είδη τους!

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Τα ουσιαστικά" και "Τα είδη των ουσιαστικών". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.