Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα ρήματα, τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι και τους χρόνους.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Τα ρήματα", "Οι χρόνοι των ρημάτων (Οριστική)" και "Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Τα ρήματα", "Οι χρόνοι των ρημάτων (Οριστική)" και "Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.