Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά στα άρθρα και τις αντωνυμίες.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Το άρθρο" και "Οι αντωνυμίες". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Το άρθρο και οι αντωνυμίες

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Το άρθρο" και "Οι αντωνυμίες". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.