Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα αριθμητικά -και μη- επίθετα.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Τα επίθετα" και "Τα αριθμητικά επίθετα". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Τα αριθμητικά -και όχι μόνο- επίθετα

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Τα επίθετα" και "Τα αριθμητικά επίθετα". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.