Τα ουδέτερα ουσιαστικά

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ουσιαστικά.

Αρχεία

Τα ουδέτερα ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα ουδέτερα ουσιαστικά

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα ουδέτερα ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα ουδέτερα ουσιαστικά

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα ουδέτερα ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν. Επίσης έχει και επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα ουδέτερα ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα ουδέτερα ουσιαστικά

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα ουδέτερα ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.