Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάιος
2 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά την σύνταξη της πρότασης και τα είδη των προτάσεων.

Αρχεία

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Η σύνταξη" και "Τα είδη των προτάσεων". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτική Ενότητα: Σύνταξη και είδη προτάσεων

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Η σύνταξη" και "Τα είδη των προτάσεων". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.