Η ομοιοκαταληξία

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Απρίλιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ομοιοκαταληξία.

Αρχεία

Η ομοιοκαταληξία
1,60 €
0,80 €

Η ομοιοκαταληξία

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με την ομοιοκαταληξία και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτής και των επιμέρους ειδών της. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Η ομοιοκαταληξία
1,60 €
0,80 €

Η ομοιοκαταληξία

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για την ομοιοκαταληξία και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτής και των επιμέρους ειδών της. Επίσης, ομαδική δραστηριότητα και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Η ομοιοκαταληξία
1,60 €
0,80 €

Η ομοιοκαταληξία

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για την ομοιοκαταληξία και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτής και των επιμέρους ειδών της για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.