Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Απρίλιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την απόστροφο και τα πάθη των φωνηέντων.

Αρχεία

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων
1,60 €
0,80 €

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με την απόστροφο και τα πάθη των φωνηέντων και πιο συγκεκριμένα την χρήση της αποστρόφου, την αναγνώριση και τον σχηματισμό των παθών των φωνηέντων. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων
1,60 €
0,80 €

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για την απόστροφο και τα πάθη των φωνηέντων και πιο συγκεκριμένα την χρήση της αποστρόφου, την αναγνώριση και τον σχηματισμό των παθών των φωνηέντων. Επίσης, ομαδική δραστηριότητα και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων
1,60 €
0,80 €

Η απόστροφος και… τα πάθη των φωνηέντων

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για την απόστροφο και τα πάθη των φωνηέντων και πιο συγκεκριμένα την χρήση της αποστρόφου, την αναγνώριση και τον σχηματισμό των παθών των φωνηέντων για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.