Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Απρίλιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις παράγωγες, τις σύνθετες λέξεις και τις ονοματικές αλλά και τις ρηματικές φράσεις.

Αρχεία

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
1,60 €
0,80 €

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τις παράγωγες, τις σύνθετες λέξεις και τις ονοματικές αλλά και τις ρηματικές φράσεις και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού παράγωγων και σύνθετων λέξεων, την αναγνώριση ονοματικών και ρηματικών προτάσεων και την μετατροπή ρηματικών σε ονοματικές προτάσεις και αντίστροφα. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
1,60 €
0,80 €

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις παράγωγες, τις σύνθετες λέξεις και τις ονοματικές αλλά και τις ρηματικές φράσεις και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού παράγωγων και σύνθετων λέξεων, την αναγνώριση ονοματικών και ρηματικών προτάσεων και την μετατροπή ρηματικών σε ονοματικές προτάσεις και αντίστροφα. Επίσης έχει ομαδική δραστηριότητα, επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις
1,60 €
0,80 €

Παράγωγες- Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

και τις ονοματικές αλλά και τις ρηματικές φράσεις και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού παράγωγων και σύνθετων λέξεων, την αναγνώριση ονοματικών και ρηματικών προτάσεων και την μετατροπή ρηματικών σε ονοματικές προτάσεις και αντίστροφα για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.