Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάρτιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα συνώνυμα, τα αντώνυμα (αντίθετα) και τα ομώνυμα (ομόηχα).

Αρχεία

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)
1,60 €
0,80 €

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα συνώνυμα, τα αντώνυμα (αντίθετα) και τα ομώνυμα (ομόηχα) και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)
1,60 €
0,80 €

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα συνώνυμα, τα αντώνυμα (αντίθετα) και τα ομώνυμα (ομόηχα) και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών. Επίσης έχει και ομαδική δραστηριότητα αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)
1,60 €
0,80 €

Συνώνυμα- Αντώνυμα (αντίθετα)- Ομώνυμα (ομόηχα)

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα συνώνυμα, τα αντώνυμα (αντίθετα) και τα ομώνυμα (ομόηχα) και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.