Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάρτιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση και προσωποποίηση.

Αρχεία

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση
1,60 €
0,80 €

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση και προσωποποίηση και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση
1,60 €
0,80 €

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση και προσωποποίηση και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών. Επίσης έχει και ομαδική δραστηριότητα αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση
1,60 €
0,80 €

Σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα σχήματα λόγου: κυριολεξία, μεταφορά, παρομοίωση και προσωποποίηση και πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο σχηματισμού και αναγνώρισης αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.