Οι σύνδεσμοι

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάρτιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους συνδέσμους.

Αρχεία

Οι σύνδεσμοι
1,60 €
0,80 €

Οι σύνδεσμοι

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τους συνδέσμους και πιο συγκεκριμένα το ρόλο τους στο λόγο και την αναγνώριση των ειδών τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι σύνδεσμοι
1,60 €
0,80 €

Οι σύνδεσμοι

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τους συνδέσμους και πιο συγκεκριμένα το ρόλο τους στο λόγο και την αναγνώριση των ειδών τους. Επίσης, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι σύνδεσμοι
1,60 €
0,80 €

Οι σύνδεσμοι

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τους συνδέσμους και πιο συγκεκριμένα το ρόλο τους στο λόγο και την αναγνώριση των ειδών τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.