Τα επιρρήματα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Μάρτιος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα επιρρήματα.

Αρχεία

Τα επιρρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα επιρρήματα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα επιρρήματα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα επιρρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα επιρρήματα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις τα επιρρήματα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους. Επίσης, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα επιρρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα επιρρήματα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα επιρρήματα και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση των ειδών τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.