Τα είδη των ουσιαστικών

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα είδη των ουσιαστικών.

Αρχεία

Τα είδη των ουσιαστικών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των ουσιαστικών

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα είδη των ουσιαστικών και πιο συγκεκριμένα τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά, τα εθνικά ονόματα, τα περιεκτικά ουσιαστικά και τα υποκοριστικά. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα είδη των ουσιαστικών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των ουσιαστικών

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα είδη των ουσιαστικών και πιο συγκεκριμένα τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά, τα εθνικά ονόματα, τα περιεκτικά ουσιαστικά και τα υποκοριστικά. Επίσης έχει και επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα είδη των ουσιαστικών
1,60 €
0,80 €

Τα είδη των ουσιαστικών

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα είδη των ουσιαστικών και πιο συγκεκριμένα τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά, τα εθνικά ονόματα, τα περιεκτικά ουσιαστικά και τα υποκοριστικά για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.