Τα αρσενικά ουσιαστικά

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ουσιαστικά.

Αρχεία

Τα αρσενικά ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα αρσενικά ουσιαστικά

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα αρσενικά ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα αρσενικά ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα αρσενικά ουσιαστικά

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα αρσενικά ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν. Επίσης έχει και επιτραπέζιο παιχνίδι αλλά και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα αρσενικά ουσιαστικά
1,60 €
0,80 €

Τα αρσενικά ουσιαστικά

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα αρσενικά ουσιαστικά και πιο συγκεκριμένα την κλίση τους και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.