Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ανώμαλα ρήματα.

Αρχεία

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά τα ανώμαλα ρήματα. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα ανώμαλα ρήματα. Επίσης έχει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και ομαδική δραστηριότητα.

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα
1,60 €
0,80 €

Τα «πολύχρωμα» ανώμαλα ρήματα

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα ανώμαλα ρήματα για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.