Οι εγκλίσεις του ρήματος

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις εγκλίσεις του ρήματος.

Αρχεία

Οι εγκλίσεις του ρήματος
1,60 €
0,80 €

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τις εγκλίσεις του ρήματος και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο χρήσης και σχηματισμού αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι εγκλίσεις του ρήματος
1,60 €
0,80 €

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις εγκλίσεις του ρήματος και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο χρήσης και σχηματισμού αυτών. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι εγκλίσεις του ρήματος
1,60 €
0,80 €

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τις εγκλίσεις του ρήματος και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο χρήσης και σχηματισμού αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.