Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική.

Αρχεία

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)
1,60 €
0,80 €

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)
1,60 €
0,80 €

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)
1,60 €
0,80 €

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Παρουσίαση για τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.