Το άρθρο

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε το άρθρο, τα είδη του και τη διάκρισή του από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας.

Αρχεία

Το άρθρο
1,60 €
0,80 €

Το άρθρο

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με το άρθρο, τα είδη του και τη διάκρισή του από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Το άρθρο
1,60 €
0,80 €

Το άρθρο

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για το άρθρο, τα είδη του και τη διάκρισή του από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. Επίσης, ομαδική δραστηριότητα, επιτραπέζιο παιχνίδι, διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Το άρθρο
1,60 €
0,80 €

Το άρθρο

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για το άρθρο, τα είδη του και τη διάκρισή του από τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.