Τα μέρη του λόγου

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα μέρη του λόγου.

Αρχεία

Τα μέρη του λόγου
1,60 €
0,80 €

Τα μέρη του λόγου

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα μέρη του λόγου και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Τα μέρη του λόγου
1,60 €
0,80 €

Τα μέρη του λόγου

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα μέρη του λόγου και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών. Επίσης, ομαδική δραστηριότητα και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Τα μέρη του λόγου
1,60 €
0,80 €

Τα μέρη του λόγου

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα μέρη του λόγου και πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.