ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Νοέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας της ιστορίας της Γ Δημοτικού ταξιδεύουμε για μια ακόμη φορά στον χώρο και στον χρόνο.

Αρχεία

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας
1,60 €
0,80 €

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Το φύλλο εργασίας με την ευσύνοπτη απόδοση, το σταυρόλεξο και ένα απίθανο παιχνίδι για όλα τα παιδιά.

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας
1,60 €
0,80 €

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας
1,60 €
0,80 €

ενότητα 4 Η Αργοναυτική Εκστρατεία - κεφάλαιο 1 - Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Η προβολή που συνοδεύει το κεφάλαιο.