Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο που περιέχει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, στην ενότητα "Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιλαμβάνει δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές στην καταγραφή και στην ομαδοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουν.

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες που βοηθούν τον διδάσκοντα να ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις ενότητες του μαθήματος ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να καταγράψουν και να ομαδοποιήσουν τις πληροφορίες από την καθημερινότητά τους, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία.