Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού τριγώνου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Αρχεία

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του εμβαδού τριγώνου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση του εμβαδού τριγώνου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.