Μετρώ επιφάνειες.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού τετραγώνου και ορθογωνίου παραλληλογράμμου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Αρχεία

Μετρώ επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ επιφάνειες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του εμβαδού τετραγώνου και ορθογωνίου παραλληλογράμμου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.

Μετρώ επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ επιφάνειες.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Μετρώ επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ επιφάνειες.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση του εμβαδού τετραγώνου και ορθογωνίου παραλληλογράμμου στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.