ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Με το λιοντάρι της Νεμέας αναμετριόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της Γ Δημοτικού. Ενδιαφέρεστε να μάθετε τον νικητή;

Αρχεία

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς

Το φύλλο εργασίας του κεφαλαίου με την περίληψη, το εικαστικό υλικό και τις ιστορικές πηγές.

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 2 - το λιοντάρι της Νεμεάς

Η προβολή Powerpoint η οποία θα υποστηρίξει πλήρως την παράδοση και την εμπέδωση του μαθήματος. Σε αυτήν περιέχονται τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, πλουσιότατο εικαστικό υλικό και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.