ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Περνούμε στην επόμενη ενότητα της ιστορίας της Γ Δημοτικού και στο κεφάλαιο Η γέννηση του Ηρακλή. Εδώ θα μάθουμε τις απίστευτες περιπέτειες του μικρού Ηρακλή.

Αρχεία

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή

Το φύλλο εργασίας του πρώτου κεφαλαίου .

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 1 - Η γέννηση του Ηρακλή

Η προβολή Powerpoint που συνοδεύει το κεφάλαιο.