Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η πρώτη γνωριμία με τον χάρτη της Ελλάδας από τους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού στη Μελέτη Περιβάλλοντος γίνεται μέσα από μία άρτια δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Αρχεία

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
1,60 €
0,80 €

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών παρουσιάζονται τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας με έναν πρωτότυπο και φιλικό τρόπο.

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
1,60 €
0,80 €

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
1,60 €
0,80 €

Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα

Η παρουσίαση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο φύλλο εργασίας των μαθητών, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.