Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση για την πρώτη γνωριμία των μαθητών της Γ΄ Δημοτικού για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της ενότητας "Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν" στη Μελέτη Περιβάλλοντος.

Αρχεία

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
1,60 €
0,80 €

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Το φύλλο εργασίας των μαθητών βοηθά ώστε να κατανοήσουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για την λήψη των αποφάσεων.

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
1,60 €
0,80 €

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και οδηγίες βήμα προς βήμα για τον διδάσκοντα.

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
1,60 €
0,80 €

Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Η παρουσίαση συμπληρώνει τις πληροφορίες που χρειάζονται οι μαθητές για την ολοκλήρωση του μαθήματος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους κατά τη διαδικασία.