Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και την κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Φύλλο εργασίας για την κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Παρουσίαση για την αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και την κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο