Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10
1,60 €
0,80 €

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10
1,60 €
0,80 €

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10
1,60 €
0,80 €

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10
1,60 €
0,80 €

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Παρουσίαση για την εκμάθηση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10