Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα των Αριθμών

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Παρουσίαση για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5