Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Μάιος
5 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα των Αριθμών

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
1,60 €
0,80 €

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Παρουσίαση για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5